Kalendář

Výhody členství


Reprezentace společnosti

Klub personalistů Šluknovského výběžku si dal za cíl sdružovat výrobní i nevýrobní společnosti v regionu
Každý člen má možnost v rámci klubu, ale i mimo něj prezentovat svou společnost.


Pořádáme:
  • exkurze pro členy klubu
  • prezentace na webových stránkách klubu (logo, odkazy v článcích apod.)
  • a v neposlední řadě především aktivní účast na akcích klubu je nejlepší prezentací každé členské společnosti

Projekty

Chceme realizovat projekty z fondů EU zaměřené na lidské zdroje.

Výhody pro členy:
  • příjemce dotace je klub, což znamená, že klub také nese zodpovědnost za řízení a administraci projektu
  • společnosti, které nechtějí, nebo nemohou získat prostředky na vlastní projekt (např. kvůli nedostatku zaměstnanců na pozicích, které chtějí vzdělávat) se mohou zapojit do společných projektů s dalšími členy
  • klub od svých členů nepožaduje žádné poplatky za vyřízení a administraci projektu, zapojení zaměstnanců do projektů je zcela zdarma.

Stanovy

Výhody členství

Jak se stát členem